Salwador Dali kontra Andy Warhol - wystawa w PKiN (22.04-8.10,2017)

Copyright © INFOMUSIC 2016